Samsa Software

Produs unic de planificare, care automatizează şi optimizează procese la nivel de resurse

Samsa este o soluție software bazată pe inteligență artificială, un produs unic de planificare, care automatizează şi optimizează diferite procese repetitive specifice la nivel de resurse în cadrul companiilor.

Se ştie că orice proces din viaţa unei companii, indiferent de natura sau caracteristicile pe care le are, chiar şi în momentul în care acel proces poate fi definit cu precizie, poate evolua într- o direcție mai puţin dorită sau poate să împiedice ori să modifice desfășurarea celorlalte activități. Apare nevoia unui instrument de planificare şi control, care să vină în sprijinul Companiilor pentru a oferi soluţii în trei zone critice, şi anume:

• Blocajele din procesul de producție din cauza resurselor specifice – utilaje, materiale, resursa umană;

• Schimbările care pot apărea în procesul de producție, de natură obiectivă – lipsa resurselor şi de natură subiectivă – urgentarea sau amânarea unor etape;

• Forța de muncă necesară – care prin lipsa ei, a pregătirii specifice ori în contextul existenţei unor conflicte datorită lipsei de coerenţă, creează disensiuni ce pot fi eliminate printr-o planificare riguroasă.

În urma unei analize foarte amănunţite a fluxurilor de producție sau de altă natură am identificat următoarele beneficii aduse companiei:

• Adaptarea producţiei la cererile existente, ceea ce înseamnă un control absolut asupra producției, indiferent de condiţii, prin cunoaşterea exactă a posibilităţilor de care dispunem, putând modifica in timp real organizarea fluxurilor existente în funcţie de cerere şi resurse.

• Documentarea corectă a fiecărei etape dintr-un proces de lucru permite ca atribuţiile unui angajat absent să fie uşor preluate de un alt angajat, acesta din urmă fiind ghidat de aplicaţia software în ceea ce priveşte sarcinile pe care le are de făcut şi cum trebuie să comunice cu toți cei implicați pe parcursul fluxului respectiv.

• Auto-planificarea sau planificarea sugestivă: Informaţia este segmentată şi reprezentată prin: comenzi client, reţete de mixare, ordinea pașilor dintr-un proces de producţie, disponibilitatea şi configurarea utilajelor, disponibilitatea resurselor umane, inclusiv calificarea lor şi timpul de setare a utilajelor. Soluţia de planificare asigură o reprezentare detaliată a procesului de producţie pentru perioada imediat următoare. Folosirea listelor dinamice şi a diagramelor Gant (configurabile la mai multe niveluri: timp, culori, texte, notificări etc.) oferă o imagine de ansamblu despre:

  • situaţia comenzilor în timp real;
  • capacitatea de producţie per utilaj şi capacitatea totală;
  • procesul detaliat per comandă şi operațiuni, inclusiv timpul total de finalizare;
  • conflictele de planificare privind materialele necesare producţiei, timpii de distribuire a comenzilor către client (întârzieri estimate), blocajele de proces.

Astfel, vom reuși să corectăm şi să folosim adecvat toate resursele de care dispunem în funcție de specificațiile aferente. Utilajele vor funcționa în permanenţă, materia primă va putea fi aprovizionată în cantități şi la calitatea corectă, iar sarcinile operatorilor vor putea fi transferate oricui care este nou venit în companie deoarece soluția software va îndruma corect executantul asupra sarcinilor pe care le are de executat. Viteza de execuţie va creşte, timpii morți vor dispărea, iar cheltuielile specifice cu resursa umană vor scădea deoarece fluxul de fabricație, alcătuit dintr-o serie de joburi, va fi atât de bine definit încât cei care fac parte din el nu vor mai putea efectiv sa facă greșeli (cu excepţia celor voite), deoarece sistemele vor prezice fiecare etapă pe care un angajat trebuie să o facă la un moment dat. De asemenea, pentru atingerea rezultatelor, identificarea oricărei situaţii cu potenţial negativ va putea fi raportată şi remediată imediat, deoarece supravegherea fluxului este realizată în timp real şi poate fi controlată cu ajutorul mai multor chei software, create special pentru fiecare proces.

Caracteristicile tehnice ale produsului:

• Soluția poate fi personalizată şi adaptată la orice proces, folosind tehnici avansate de modelare şi configurare a aplicaţiei;

• Vizualizarea procesului prin diferite metode specifice planificării: chart-uri, liste, notificări, suport web, cloud şi aplicaţii mobile

• Extinderea funcționalităţii, orientată pe cerinţele clientului: module și configurații specifice clientului.

Pentru a putea beneficia de aceste îmbunătăţiri este suficient să apelaţi la experienţa dobândită de noi până acum. Consultanţa pe care noi o putem oferi, vă va garanta un mod nou de a privi toate procesele pe care le derulați în acest moment, putând beneficia de o serie de sfaturi pe care noi le putem pune la dispoziţia clienţilor noştri din experienţele anterioare în implementarea de soluţii similare. Astfel, veţi putea evita o serie de experienţe neplăcute făcute de ceilalți competitori în domeniul dvs., oferindu-vă în același timp optimizarea proceselor şi șansa de a ajunge în topul industriei din care faceți parte prin accesul la cele mai noi tehnici. Interfațarea aplicaţiilor realizată de noi va permite clientului să dețină controlul absolut printr-un tablou de bord, oferindu-i, ca beneficii, cunoaşterea şi posibilitatea modificării proceselor în vederea cuantificării rezultatelor obţinute.

Samsa Software – Experienţa şi proiectele

(Planificare avansată a procesului de producție)

©SAMSA SOFTWARE, The Netherlands

www.samsasoftware.nl

Urmărește-ne