Digital Romania oferă soluții software pentru pasionații de digitalizare.

B2IAPP

Data is the new oil
B2IAPP

Ce este BRIDGE-to-INFORMATION și la ce servește?


BRIDGE-to-INFORMATION este un SISTEM care oferă SOLUȚII VALIDATE la PROBLEMELE STRINGENTE ale antreprenorilor sub forma rapoartelor interactive personalizate, prin care se preiau și prelucrează date deja colectate, fără introducerea manuală de date suplimentare de către utilizator, B2I.app fiind aplicația on-line în care rapoartele sunt accesate și consultate de către utilizatori.
Soluțiile oferite de SISTEMUL BRIDGE-to-INFORMATION răspund la o gamă largă de NEVOI pe care antreprenorii le au:
1. Analiza vânzărilor pe diverse grade de detaliere, în funcție de nevoie și de structura datelor colectate
2. Evoluția indicatorilor financiari și operaționali
3. Dezvoltarea de bugete și previziuni și analiza diferențelor între bugetat și realizat, atât pe venituri și cheltuieli, cât și pe cash-flow
4. Dezvoltarea de sisteme de comisionare a reprezentanților de vânzări cu actualizarea datelor și monitorizare periodică a evoluției
5. Distribuirea automată a veniturilor și cheltuielilor pe centre de cost și profit
6. Alocarea automată a cheltuielilor indirecte/fixe pe centre de cost după diverse chei de alocare
7. Analize detaliate de profitabilitate până la nivel de profit pe activitate, regiune, client, furnizor, produs, reprezentant de vânzări sau factură.
8. Dezvoltarea de algoritmi pentru prognoza de vânzări, aprovizionare sau necesarul de cashflow.
9. Consolidarea datelor contabile pentru grupuri de firme
10. Analize complexe prin integrarea datelor colectate în mai multe aplicații de business
11. Proceduri și algoritmi de stabilire a creditului comercial acordat clienților, inclusiv preluarea automată a datelor financiare ale partenerilor in raportul interactiv
12. Diverse alte probleme specifice, pe care le rezolvăm atât cu date valorice, dar și cantitative.
Astfel, BRIDGE-to-INFORMATION nu este un simplu produs digital de raportare, ci este un SISTEM care încorporează cunoștințele și experiența multor ani de activitate profesională a întregii echipe, dezvoltat cu scopul de a "umaniza" tehnologia, nu de a "tehnologiza" omul.
Prin urmare, chiar dacă BRIDGE-to-INFORMATION încorporează multă tehnologie, nu este un produs tech. Este un SISTEM care transformă tehnologia de vârf din zona de Business Intelligence într-un instrument prin care se furnizează rapoarte interactive cu informații de încredere, utile, ușor de înțeles și utilizat de către orice tip de utilizator, indiferent de abilitățile digitale pe care le deține.
Sistemul BRIDGE-to-INFORMATION pune omul în centru, nu tehnologia sau procesele de business. Tehnologia și procesele de business trebuie să ajute omul în munca pe care o desfășoară și au ca scop principal îmbunătățirea substanțială a performanței muncii prestate, nu să îl înlocuiască pe om sau să îl transforme într-un roboțel ori într-o rotiță dintr-un mecanism complicat.
Astfel, BRIDGE-to-INFORMATION servește companiile și pe angajații lor pe 3 direcții:
1. Automatizarea muncii: o parte din munca necesară pentru dezvoltarea rapoartelor este automatizată, și anume preluarea, prelucrarea, integrarea și actualizarea datelor.
2. Augmentarea unor atribuții: mărirea capacității de a lua decizii sau de a identifica tendințe și evoluții în business.
3. Abandonarea de sarcini: nu mai sunt necesare introducerea și prelucrarea manuală a datelor, dezvoltarea de rapoarte in excel, verificarea rapoartelor, transmiterea rapoartelor pe e-mail, etc.
Sistemul BRIDGE-to-INFORMATION a fost creat luând în considerare un alt aspect extrem de important pentru antreprenori, și anume COSTUL TOTAL suportat de antreprenor cu implementarea, training-ul și utilizarea sistemului BRIDGE-to-INFORMATION și a aplicației B2I.app, dar și timpul necesar pentru dezvoltarea soluțiilor și actualizarea rapoartelor. Prin urmare, abordarea BRIDGE-to-INFORMATION în ceea ce privește costurile suportate de antreprenor are următoarele caracteristici:
• Zero investiții: implementarea sistemului BRIDGE-to-INFORMATION și a aplicației B2I.app nu necesită investiții suplimentare în infrastructura IT, în hardware sau software
• Preț accesibil: COSTUL TOTAL ANUAL al unei soluții complete, inclusiv raportul interactiv, este incomparabil mai mic prin comparație cu alte variante alternative (implementarea unei soluții BI, consultanți, contabili, training intern, etc)
• Training facil: utilizarea aplicației B2I.app nu necesită un training de durată pentru utilizatori, training-urile fiind gratuite.
• Timp scurt de realizare: termenul de realizare a rapoartelor și furnizare a informațiilor este mult mai scurt față de alte opțiuni. De asemenea, timpul necesar pentru actualizarea datelor ne străduim să îl reducem cât de mult posibil.

Urmărește-ne

Digital Romania - Solutii software pentru pasionatii de digitalizare