Digital Romania oferă soluții software pentru pasionații de digitalizare.

ACON HoReCa

Programe de calculator pentru dezvoltarea afacerii

Beneficii

Descriere

Commercial  Abstract

Asigură:

 • Înregistrarea şi întocmirea documentelor primare de gestiune referitoare la:
 • preluare marfă de la furnizor
 • transfer între gestiuni
 • transformare materii prime în produse finite
 • modificare de preţ
 • facturare
 • emitere bonuri fiscale
 • încărcare livratori
 • evidență ambalaje
 • consum intern
 • decont cu furnizorii şi clienţii
 • promoții
 • Evidenţa riguroasă a tranzacţiilor de mărfuri şi bani, a stocurilor şi a soldurilor la furnizori şi clienţi
 • Prelucrarea pe loturi de produse și punerea în evidență a valabilității lor
 • Transmisie de date între punctele de lucru şi sediul firmei
 • Setul complet de rapoarte necesar coordonării activităţii de vânzare şi distribuţie

Avantaje:

 • Utilizare simplă, cu minim de pregătire al personalului
 • Informațiile referitare la societățile comerciale sunt preluate online atât la înregistrarea lor cât și la întocmirea documentelor primare
 • Emiterea, înregistrarea şi urmărirea comenzilor la furnizori, de la clienţi şi între punctele de lucru
 • Folosirea reţetelor de fabricaţie
 • Exprimarea preţului în lei și opțional valută
 • Urmarirea efectelor de decontare
 • Gestionarea eficientă a ambalajelor
 • Efectuarea inventarierii cu ajutorul terminalelor mobile de tip P.D.A. sau tablet PC
 • Asigură interfatarea cu cântarele electronice cu etichetare
 • Integrare cu alte aplicaţii Abstract: POS Abstract Restaurant, Mobile POS Abstract și Accommodation Abstract.

POS Abstract Restaurant

Asigură :

 • Înregistrarea vânzărilor de mărfuri și rețete într-o unitate de alimentație publică
 • Operare în regim casier sau de ospătar
 • Transmiterea comenzilor la secţiile de fabricaţie
 • Descărcarea stocului de marfă și de materie primă, operarea făcându-se la nivel de reţetă
 • Transferul plăţilor în modulul de hotel;
 • Conectare casă de marcat și utilizarea ei în regim de imprimantă fiscală;
 • Listare CUI beneficiar pe bon și a facturii client
 • Tot setul de rapoarte necesar desfăşurării şi controlului activităţii de vânzare.

Avantaje:

 • Concepută pentru ecrane tactile
 • Se poate lucra cu mai multe săli în aceeași aplicație
 • Reprezentare grafică a dispunerii meselor într-o sală
 • Interfața pentru selecția produselor poate afișa atât liste cât și butoane
 • Posibilitatea de a transmite specificații pentru comenzi la secțiile de fabricație
 • Operare în mai multe gestiuni simultan
 • Aplicarea discountului se poate face la întreaga vânzare sau la nivelul unui singur articol
 • Listarea facturii ca document însoțitor al bonului fiscal se poate face atât la o imprimanta A4 cât și la o imprimantă de bon
 • Aplicația se poate integra în sisteme informatice de tip ERP

Waiter Abstract

Asigură:

 • Preluarea comenzilor de vânzare de la mese;
 • Transmiterea comenzilor la secţiile de fabricaţie;
 • Preluarea comenzilor din cadrul mai multor săli, pe același dispozitiv.

Avantaje:

 • Aplicația functionează în paralel cu modulul POS Abstract Restaurant;
 • Concepută pentru tablete și telefoane mobile cu sistem de operare Android;
 • Posibilitatea de a transmite specificații pentru comenzi la secțiile de fabricație;
 • Înlocuirea rapidă a echipamentului dacă devine neoperational.

Mobile POS Abstract

Asigură:

 • Preluarea comenzilor de vânzare de la mese;
 • Conectare on-line la baza de date a aplicaţiei;
 • Transmiterea comenzilor la secţiile de fabricaţie;
 • Preluarea comenzilor din cadrul mai multor săli pe același dispozitiv.

Avantaje:

 • Aplicația functionează împreună cu modulul POS Abstract Restaurant;
 • Concepută pentru tablete cu sistem de operare Windows;
 • Interfața pentru selecția produselor poate afișa atât liste cât și butoane;
 • Posibilitatea de a transmite specificații pentru comenzi la secțiile de fabricație;
 • Înlocuirea rapidă a echipamentului dacă devine neoperational.

Order Abstract

Asigură:

 • Afișarea în modulul de vânzare, în timp real, a finalizării comenzilor la secțiile de pregătire a preparatelor;
 • Afișarea pe ecran a specificațiilor de preparare;
 • Afișarea în ordine cronologică în aplicația de vânzare a comenzilor finalizate;
 • Atenționarea vizuală în modulul de vânzare a ultimelor comenzi finalizate.

Avantaje:

 • Aplicația este concepută pentru monitoare touchscreen sau tablete cu sistem de operare Windows;
 • Operațiunile se execută printr-o simplă apăsare a unui buton de pe ecran;
 • Posibilitatea reluării afișării comenzilor finalizate;
 • Afișare continuă a nivelului  baterie și a semnalului wireless.

Accommodation Abstract

Asigură:

 • Preluarea solicitărilor de rezervare a camerelor la nivel de turist sau de grup;
 • Înregistrarea si urmărirea avansurilor de rezervare;
 • Înregistrarea automată a datelor turiştilor cazați prin preluarea acestora de la un cititor de documete de identitate;
 • Preluarea consumaţiei de la restaurant și urmarirea încadrarii ei in valoarea preplatită;
 • Înregistrarea tuturor serviciilor hoteliere şi a consumaţiei de tip minibar;
 • Conectare casă de marcat în regim de imprimantă fiscal;
 • Înregistrarea și urmarirea efectuării curățeniei în camera;
 • Toate rapoartele necesare desfăşurării şi controlului activităţii hoteliere;

Avantaje:

 • Utilizare tarife diferențiate sau discounturi specifice la turiști sau la agenții;
 • Preluare datelor din rezervare și stornarea avansurilor în momentul cazării;
 • Emiterea facturilor proformă de avans și a facturilor fiscale;
 • Urmărirea achitării la termen a avansurilor;
 • Posibilitatea urmăririi permanente a gradului de ocupare.

Performance Abstract

Asigură:

 • Transformarea datelor obţinute din procesele de bază în informaţia necesară managementului activităţii  comerciale;
 • Analiza în funcție de diverse criterii:
 • stocurilor
 • achiziţiilor de mărfuri
 • vânzărilor
 • soldurilor la furnizori şi clienţi
 • Redarea evoluţiei proceselor:
 • Aprovizionare
 • Vânzare
 • Reprezentarea sub formă tabelară sau grafică a rezultatelor obţinute;
 • Se pot folosi operaţii de grupare, sortare şi filtrare ale informaţiei după mai multe criterii;
 • Analiza produselor care fac obiectul unei rețete atât ca preparat cât şi ca materie primă;
 • Urmărirea gradului de ocupare într-o unitate hotelieră.

Avantaje:

 • Utilizarea aplicaţiei se face prin comenzi foarte simple, accesibile oricărui utilizator de calculator personal;
 • Există posibilitatea redării doar a valorilor de top;
 • Se pot analiza consecutiv mai multe date (cantitate, valoare de achiziție, adaos, valoare de vânzare), grupate după un anumit criteriu;
 • Este posibilă analiza consecutivă a unui set de date din mai multe perioade calendaristice;
 • Dinamica activităţii se poate raporta la oră, zi, săptamână, lună, trimestru şi an;
 • Se poate pune în evidență trendul unui process;
 • Se integrează cu aplicațiile Commercial Abstract, POS Abstract Restaurant și Accommodation Abstract

BOOK  ABSTRACT

Asigură :

 • Generarea automată a înregistrărilor contabile corespunzătoare prelucrării de informaţie din alte module de aplicaţie Abstract: gestiune de marfuri, deconturi, imobilizări şi producție;
 • Înregistrarea tranzacţiilor contabile suplimentare;
 • Declarațiile 374 și 406 (SAF-T);
 • Setul complet de rapoarte necesar contabilităţii generale a unei societăţi comerciale;
 • Închiderea automată a conturilor de venituri, cheltuieli și TVA.

Avantaje:

 • Permite înregistrări în conturile din afara bilanţului (clasa 8 și clasa 9);
 • Semnătura digitală la nivelul fiecărei înregistrări şi accesul utilizatorilor pe 3 nivele de decizie;
 • Posibilitatea stabilirii şi urmăririi bugetelor de venituri şi cheltuieli;
 • Utilizarea de modele pentru cele mai frecvente înregistrări;
 • Permite deschiderea sesiunii de lucru pe orice lună, indiferent de luna pe care lucrează alţi utilizatori;
 • Înregistrarea sumei echivalente în valută a tranzacţiilor contabile precum şi a rapoartelor în mai multe monede.

Mai multe soluții Digitale