Digital Romania oferă soluții software pentru pasionații de digitalizare.

ACON ENTERPRISE

Programe de calculator pentru dezvoltarea afacerii

Beneficii

Descriere

COMMERCIAL  ABSTRACT

Asigură:

 • Înregistrarea şi întocmirea documentelor primare de gestiune referitoare la:
 • preluare marfă de la furnizor
 • transfer între gestiuni
 • transformare materii prime în produse finite
 • modificare de preţ
 • facturare
 • emitere bonuri fiscale
 • încărcare livratori
 • evidență ambalaje
 • consum intern
 • decont cu furnizorii şi clienţii
 • promoții
 • Evidenţa riguroasă a tranzacţiilor de mărfuri şi bani, a stocurilor şi a soldurilor la furnizori şi clienţi;
 • Prelucrarea pe loturi de produse și punerea în evidență a valabilității lor;
 • Transmisie de date între punctele de lucru şi sediul firmei;
 • Setul complet de rapoarte necesar coordonării activităţii de vânzare şi distribuţie.

Avantaje:

 • Utilizare simplă, cu minim de pregătire al personalului;
 • Informațiile referitare la societățile comerciale sunt preluate online atât la înregistrarea lor cât și la întocmirea documentelor primare;
 • Emiterea, înregistrarea şi urmărirea comenzilor la furnizori, de la clienţi şi între punctele de lucru;
 • Folosirea reţetelor de fabricaţie;
 • Exprimarea preţului în lei și opțional valuta;
 • Urmarirea efectelor de decontare;
 • Gestionarea eficientă a ambalajelor;
 • Efectuarea inventarierii cu ajutorul terminalelor mobile de tip P.D.A. sau tablet PC;
 • Asigură interfatarea cu cântarele electronice cu etichetare.
 • Integrare cu alte aplicaţii Abstract: P.O.S. Abstract, Performance Abstract, S.F.A. Abstract, Scan Abstract şi Book Abstract

POS ABSTRACT MAGAZIN

Asigură:

 • Înregistrarea vânzărilor de mărfuri și achitarea lor cu numerar, card și tichet;
 • Conectare casă de marcat și utilizarea ei în regim de imprimantă fiscală;
 • Conectare cântar electronic și preluarea automată a greutății;
 • Deducerea cantității de produse supuse vânzării prin cântărire;
 • Definirea produselor supuse vânzării;
 • Operare în mai multe gestiuni simultan;
 • Efectuarea operațiunilor de retur;
 • Înregistrarea avansurilor și stornarea lor în momentul încheierii vânzării;
 • Listare CUI beneficiar pe bon;
 • Listare factură ca document însoțitor al bonului fiscal;
 • Rapoarte ale activității și exportul lor în format Excel și PDF;

 

Avantaje:

 •  Identificarea produselor se poate face:
 • scanând codul de bare
 • tastând un cod intern
 • tastând o secvența din denumire
 • restricționând căutarea în cadrul unei singure grupe de produse
 •  Concepută pentru ecrane tactile;
 •  Interfața pentru selecția produselor este customizabila, punând la dispoziție atât liste deschise cât și butoane;
 •  Aplicarea discountului se poate face la întreaga vânzare sau la nivelul unui singur articol
 •  Avertizează depașirea stocului;
 •  Listarea facturii se poate face atât la o imprimanta A4 cât și la o imprimantă de bon;
 •  Aplicația funcționează și pe tabletPC cu sistem de operare Windows 10.

S.F.A.  ABSTRACT

Asigură:

 • Înregistrarea direct la client a comenzilor în cazul distribuţie de tip “Pre sales”;
 • Întocmirea şi listarea pe imprimantă portabilă a facturillor în cazul distribuţie de tip “Van sales”;
 • Înregistrarea datelor referitoare la client și validarea lor online;
 • Înregistrarea direct la client a documentelor de plată și listarea lor pe imprimantă portabilă;
 • Setul complet de analize referitoare la stocuri, comenzi, vânzări, solduri clienți și scadențe la plată.

Avantaje:

 • Aplicația este  concepută pentru tablete cu sistem de operare Windows;
 • Limitarea vânzării la depăşirea scadenţei de plată şi/sau a limitei de creditare;
 • Utilizarea codurilor de bare pentru identificarea produselor;
 • Pentru listare documetelor comerciale se pot utilizeaza imprimante mobile conectate fara fir;
 • Lucrul direct pe baza de date a depozitului care face livrările la clienți, utilizându-se astfel informația curentă.

SCAN  ABSTRACT

Asigură:

 • Înregistrarea informaţiilor direct la locul de depozitare a mărfii, prin utilizarea de terminale mobile prevăzute cu cititor de coduri de bare;
 • În acest fel se pot efectua:
 • Documetele de intrare (recepţii marfă)
 • Documetele de ieşire (avize, facturi)
 • Inventarierea stocului de marfă
 • Preluarea cantității produselor vrac prin citirea etichetei cu cod de bare tiparită de cântar;
 • Punerea în evidenţă a mărfurilor fără mişcare sau neinventariate;
 • Folosirea simultană a mai multor dispozitive mobile în aceeaşi locaţie.

Avantaje:

 • Aplicațiile sunt concepute atât pentru terminale mobile de tip P.D.A. cat și pentru tablete cu sistem de operare Windows 10;
 • Există posibilitatea conectării atât online cât și offline la baza de date a unității în funcție de tipul de dispozitiv utilizat;
 • Restrângerea volumului de produse supuse inventarierii la nivel de grupă și subgrupă;
 • Selecţie avansată a informaţiei la încărcarea ei pe dispozitivul mobil;
 • Înlocuirea rapidă a echipamentului în cazul unui incident;
 • Integrare cu aplicaţia desktop Commercial Abstract.

PERFORMANCE ABSTRACT

Asigură:

 • Transformarea datelor obţinute din procesele de bază în informaţia necesară managementului activităţii  comerciale;
 • Analiza în funcție de diverse criterii:
 • stocurilor
 • achiziţiilor de mărfuri
 • vânzărilor
 • soldurilor la furnizori şi clienţi
 • Redarea evoluţiei proceselor:
 • Aprovizionare
 • Vânzare
 • Reprezentarea sub formă tabelară sau grafică a rezultatelor obţinute;
 • Folosirea operaraţiilor de grupare, sortare şi filtrare ale informaţiei după criteriile:
 • gestiune
 • produs
 • grupe de produse
 • agenți
 • furnizori
 • clienți

Avantaje:

 • Utilizarea aplicaţiei se face prin comenzi foarte simple, accesibile oricărui utilizator de calculator personal sau smartphone;
 • Există posibilitatea redării doar a valorilor de top;
 • Se pot analiza consecutiv mai multe date (cantitate, valoare de achiziție, adaos, valoare de vânzare), grupate după un anumit criteriu;
 • Este posibilă analiza consecutivă a unui set de date din mai multe perioade calendaristice;
 • Dinamica activităţii se poate raporta la oră, zi, săptamână, lună, trimestru şi an;
 • Se poate pune în evidență trendul unui process;
 • Salarizarea agenţilor se poate raporta atât la vânzare, încasare sau targete.

BOOK  ABSTRACT

Asigură :

 • Generarea automată a înregistrărilor contabile corespunzătoare prelucrării de informaţie din alte module de aplicaţie Abstract: gestiune de marfuri, deconturi, imobilizări şi producție;
 • Înregistrarea tranzacţiilor contabile suplimentare;
 • Declarațiile 374 și 406 (SAF-T);
 • Setul complet de rapoarte necesar contabilităţii generale a unei societăţi comerciale;
 • Închiderea automată a conturilor de venituri, cheltuieli și TVA.

Avantaje:

 • Permite înregistrări în conturile din afara bilanţului (clasa 8 și clasa 9);
 • Semnătura digitală la nivelul fiecărei înregistrări şi accesul utilizatorilor pe 3 nivele de decizie;
 • Posibilitatea stabilirii şi urmăririi bugetelor de venituri şi cheltuieli;
 • Utilizarea de modele pentru cele mai frecvente înregistrări;
 • Permite deschiderea sesiunii de lucru pe orice lună, indiferent de luna pe care lucrează alţi utilizatori;
 • Înregistrarea sumei echivalente în valută a tranzacţiilor contabile precum şi a rapoartelor în mai multe monede.

Mai multe soluții Digitale