România se digitalizează

Începe procesul de consultare publică privind utilizarea Inteligenţei Artificiale

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca au lansat prima etapă a procesului de consultare publică privind utilizarea inteligenţei artificiale în România.

 

Consultarea publică privind dezvoltarea şi implementarea inteligenţei artificiale (AI) în România este o etapă în configurarea primului cadru naţional pentru utilizarea noilor tehnologii, arată ADR.

 

„Inteligenţa Artificială are capacitatea de a revoluţiona activitatea administraţiei publice. Datorită AI, vom putea beneficia de servicii publice mai bune, de sisteme de transport mai sigure, de produse şi servicii personalizate, mai ieftine şi mai durabile. De asemenea, AI va duce la apariţia unor noi profesii, pe măsură ce industriile bazate pe aceste tehnologii se dezvoltă. Obiectivul nostru concret este asigurarea unor servicii digitale de calitate pentru cetăţeni şi companii. Avem nevoie de o cooperare solidă cu toţi stakeholderii, pentru că transformarea digitală a sectorului public se realizează cu aceleaşi tehnologii din mediul de business. Strategia naţională în AI trebuie să fie asumată de toţi actorii relevanţi din domeniu şi să reflecte pe deplin perspectivele şi nevoile de dezvoltare, sens în care lansăm astăzi prima etapă a consultării publice”, a declarat Octavian Oprea, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României.

 

ADR şi UTCN invită toate părţile interesate să contribuie cu experienţe relevante şi informaţii actualizate despre utilizarea AI în România - atât în mediul academic, cât şi în mediul de afaceri şi cel asociativ.

 

Chestionarul de consultare privind dezvoltarea şi implementarea AI în România este disponibil în perioada 14 iulie - 14 septembrie pe pagina de internet a instituţiei: https://strategie-ia.utcluj.ro/consultare/index.html

 

„Derulat în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi finanţat din fonduri UE, proiectul va definitiva cadrul strategic naţional şi instrumentele de finanţare pentru participarea României la reţele şi ecosisteme europene de management al datelor ştiinţifice – open science, pentru adopţia tehnologiilor de tip blockchain în domenii cheie de intervenţie guvernamentală, precum identitatea persoanelor şi gestiunea documentelor din domeniul Educaţiei, dar şi pentru definitivarea cadrului naţional în domeniul inteligenţei artificiale, tehnologie care – prin aplicaţiile sale complexe – prezintă un impact major asupra îmbunatăţirii calităţii vieţii cetăţenilor şi dezvoltării afacerilor”, mai spune autoritatatea.

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, începând cu data de 3 decembrie 2020.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei analize naționale corelată cu strategiile internaționale în vederea utilizării de tehnologii inovative cu scopul eficientizării activității instituționale în relația cu cetățenii.

Obiectivele specifice sunt:

 1. Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management;

 2. Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor.

Activități ce urmează a fi desfășurate în cadrul proiectului:

 • Informare, comunicare și publicitate

 • Elaborarea cadrului strategic național în domeniul tehnologiilor blockchain pentru administrația publică si fundamentarea unui program de finanțare în cadrul acestuia pentru perioada de finanţare 2021-2027

 • Analiza practicilor si politicilor relevante in domeniul european pentru 4 domenii

 • Fundamentarea conceptului digital innovation hubs, care să faciliteze transformarea digitală, complementar cu mecanismul Digital Innovation Hub al Comisiei Europene

 • Elaborarea cadrului strategic național în domeniul inteligenței artificiale

 • Definirea unui cadru strategic național și instrumente de finanțare pentru participarea României la ințiative și rețele europene – suport pentru politici bazate pe dovezi la nivel central

 • Înființarea unui Digital Policy Lab care va facilita dezvoltarea unui ecosistem de infrastructuri, procese, instrumente și rețele care generează inovare în procesul de formulare a politicilor publice

 • Analiza și actualizarea legislației din: tehnologiile de tip blockchain, inteligența artificială, EOSC, EuroHPC și PRACE, prin simplificare și completare, în concordanță cu standardele europene

 • Derularea procesului de implementare a sesiunilor de instruire

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:

 • Cadru strategic național pentru perioada 2021 – 2027, elaborat pentru întărirea capacității administrative (a administrației publice centrale) în domeniul tehnologiilor de tip deep tech

 • Cadru legislativ actualizat, asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenței artificiale, EOSC, EuroHPC și PRACE

 • Realizarea unor sesiuni de instruire cu grupul țintă în vederea implementării activităților proiectului

 • Dezvoltarea politicilor transversale în vederea facilitării transformării digitale

 • Dezvoltarea cadrului strategic național pentru perioada 2021 – 2027 în domeniul inteligenței artificiale

 • Cadrul strategic național și instrumente de finanțare pentru participarea României la European Open Science Cloud (EOSC), European High – Performance Computing (EuroHPC) și Partnership for Advandced Computing in Europe

 • Dezvoltarea unui cadru operațional asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenței artificiale, EOSC și EuroHPC

 

Proiectul se adresează în special personalului personalului de conducere și de execuție din cadrul ADR și din cadrul ministerelor care tratează evenimente de viață, conform Strategiei Agenda Digitală 2020, precum și al ministerelor cu atribuții în domeniul transformării digitale și inovării.


 

Sursa: www.mediafax.ro, Cosmin Pirv, 14.07.2021; www.adr.gov.ro 

 

380 persoane au citit acest articol.

Horia Nes

Numele meu este Horia Neș sunt pasionat de digitalizare,  citesc constant despre proiecte noi si ofer consultanță pe partea de vânzari de solutii software.

0 Commentarii

Lasă un comentariu

Urmărește-ne